रुकुम पश्चिमको जमुना कठायतको अचानक मृत्यु दोसिलाई छानबिन गरि उचित कारबाही होस

समाचार

रुकुम पश्चिम घर भैइ बिबाह पश्चात् बुढा सग बाग्लुङ जिलामा बस्दै आयकी जमुना कठायतको अचानम मृत्यु भएको छ

र उनको शरीर भरी आउचोट हरु लागेका छन र बुढाले झुन्डिएर मृत्यु भएको हो भनेका छन र

राम्रो सग सत्य तथ्य छानमीन भएर दोसिलाई कामकारबाहि होस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *