😭😭😭हार्दिक श्रद्धाञ्जली 😭😭😭😭 मन मा अलिकति पनि दया माया छ भने Rip लेखी माथि पेज लाईक गरि जनचेतनाको लागि सक्दो शेयर गरिदिनु होला ।। RIP 😭😭😭 ।थप समाचार कमेन्ट मा

समाचार

😭😭😭हार्दिक श्रद्धाञ्जली 😭😭😭😭
मन मा अलिकति पनि दया माया छ भने Rip लेखी माथि पेज लाईक गरि

 

जनचेतनाको लागि सक्दो शेयर गरिदिनु होला

।। RIP 😭😭😭
।थप 😭😭😭हार्दिक श्रद्धाञ्जली 😭😭😭😭
मन मा अलिकति पनि दया माया छ भने

Rip लेखी माथि पेज लाईक गरि जनचेतनाको लागि सक्दो शेयर गरिदिनु होला ।। RIP 😭😭😭
।थप समाचार कमेन्ट मा कमेन्ट मा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *