महिनाको 25 देखि 30 हजार कम्प्युटर चलाउन जान्ने काम गर्ने 1 जना केटि 1 जना केटा चाहियो दाङ घर जग्गा तुल्सिपुर अपिसलाई

जानकारी

दाङ घडेरी घर जग्गा बिक्री बितरन अपिस लाई राम्रो computer चालाउने जान्ने 1 जना केटि र एक जना केटा चाहियो काम गर्ने दिन  हप्तामा 6 दिन र र 1 दिनमा 6 घन्टा पढाइ योग्यता +10 र सेलरी महिनाको 25 देखि 30 हजार काम हेरेर दिईने छ ईच्छुक ब्यक्ति ले  दाङ घर जग्गा मेनेजर 9857825818 मा सम्पर्क गर्नुहोला धन्नेबाद ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *