झुटो होईन जग्गा को भाउ पर्ती कठ्ठा रु ८० हजार मात्र, पूरा पढनुहोस

समाचार

काठमाडौं। दाङ तुल्सिपुर उपमहानगर पालिका वडा न 1 छोटे भन्ने ठाउमा 99 हजार प्रती कठ्ठाको दरले 1 बिगाहा जग्गा बिक्रीमा छ र धान खेती बाख्रा पालन तरकारी खेती भैंसी पालान माछा पालन गर्नको लागि यकदम उपयुक्त नम्बरी जग्गा बिक्री छ। पानीको आफनै 24 घन्टा निजि पानीको श्रोत रहेछ छ।*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *