खुसिको खबर ! सरकारि कर्मचारीको तलब साउन बाट बढ्दै ( हेर्नुहोस कति पुग्छ त अब)

समाचार

शारीरिक श्रम गर्ने मानिसलाई प्रदान गरिने आर्थिक सुविधालाई ज्याला र मानसिक श्रम गर्ने मानिसलाई प्रदान गरिने आर्थिक सुविधालाई तलब भनिन्छ । कुनै पनि श्रमिकले वा कर्मचारीले आफ्नो भौतिक श्रम वा मानसिक श्रम र समयको खर्च गरे बापत पाउने क्षतिपूति नै तलब हो । तुलनात्मक अध्ययन गर्दा नेपालका राष्ट्रसेवकले विश्वका अन्य मुलुकको दाँजोमा तलब र अन्य सुविधा अत्यन्तै न्यून प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
अन्य मुलुकका कर्मचारीहरुले तलब बाहेक आवास, परिवहन, सन्तति, शैक्षिक भत्ता, कम व्याजदरमा ऋण समेत पाउने गर्छन् तर नेपालमा राष्ट्रसेवकले पोसाक भत्ता रु १०,०००– वार्षिक बाहेक अन्य केही सुविधा पाउँदैनन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *