सिरहा जिल्लाको औरही गा पा १ हरकटी देखि पोखरीया जाने बाटोमा मोटरसाइकलमा सल फसेर एक महिला को मृत्यु भएको छ ॥ दु:खद परिवार प्रति हार्दिक सहानुभूति !

समाचार

सिरहा जिल्लाको औरही गा पा १ हरकटी देखि पोखरीया जाने बाटोमा मोटरसाइकलमा सल फसेर एक महिला को मृत्यु भएको छ ॥दु:खद परिवार प्रति हार्दिक सहानुभूति !😓सिरहा जिल्लाको औरही गा पा १ हरकटी देखि पोखरीया जाने बाटोमा मोटरसाइकलमा सल फसेर एक महिला को मृत्यु भएको छ

॥दु:खद परिवार प्रति हार्दिक सहानुभूति !😓सिरहा जिल्लाको औरही गा पा १ हरकटी देखि पोखरीया जाने बाटोमा मोटरसाइकलमा सल फसेर एक महिला को मृत्यु भएको छ ॥ दु:खद परिवार प्रति हार्दिक सहानुभूति !😓

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *