रिन लागेर 18 मोडलेको बाईक मात्र रु 1 लाख 9 हजार मा

जानकारी

दाङ तुल्सिपुरमा दाङ सेकेन्हेन्ड बाईक रिकन्डिसन मा तु  18 मोडल को रिन लागेर बिक्रीमा छ  मुल्य रु 1 लाख 9 हजार  मात्र रहेको छ दाङ्को पाठ पुरजा यकदम राम्रो छ ठिक छन सबै मिलेको छ र यकदम राम्रो छ ईचा हुनेले लिदा हुन्छ ।                                                                                  हामी सग सेकेन्ड हेन्ड बाईक 90 हजार देखि लगेर  5 लाख सम्म का पाईन्छ र बेक्रे राम्रो छ र  बाईक 200 सि.सि को पाटपुर्जा खोलेको छैन र बेरेक राम्रो  र डबल डिस छ बाईक य वान हो अपिस जाने आउने मात्र हो                                                                              दाङ आउनुहोस हाम्रो रिकन्डिसन मा यक पटक छिरेर जानुहोस यकद राम्रो राम्रो बाईक हरु पाईन्छ र साटफेर गर्ने नि मिल्छ । दन्नेबाद दाङ सेकेन्ड बाईक रिकन्डिसन सेन्टर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *