२ महिने छोरीको लागि चन्द्रमामा जग्गा कि’न्ने पहिलो व्यक्ति

समाचार

छोरीको लागि चन्द्रमामा जग्गा कि’न्ने पहिलो व्यक्ति
इन्डियाको सू’रतको स’रथाणा इलाकामा बसोबास गर्ने विजय कथेरियाले आफ्नी दुई म’हिनाकी छोरीको लागि उ’पहार स्वरूप च’न्द्रमामा जमिन लिएका छन् । विजय सि’साको व्यापारी हुन् । उनले चन्द्रमामा ज’ग्गा किन्नको लागि न्यू’योर्क इन्टरनेसनल लूनार लैंड रजि’ष्ट्री कम्पनीमा इ’मेल प’ठाएका थिए । कम्पनीले आ’वेदन स्वी’कार गरेको छ ।

विजय कथे’रियाको घरमा दुई महिना अघि छोरीले ज’न्म लिएकी थिइन् । छोरीको नाम नित्या राखिन् । छोरीको ज’न्मको समयमा नै विजयले केही खास उप’हार दिने बारे सोचेका थिए, जुन उ’पहार अरू भन्दा फरक होस् । विजय क’थेरियाले न्यूयोर्क इन्ट’रनेट लूनार लैंड रजि’ष्ट्रिी क’म्पनीसँग सम्पर्क गरे र १३ मार्चमा च’न्द्रमामा जमिन किन्न अ’नलाइन आवे’दन दिए ।

एक एकड भूमि किन्नको लागि दिएको आवेदन क’म्पनीले स्वी’कार गरेको छ । त्यसपछि कम्प’नीले सबै कानुनी कार’बाही पुरा गरे र विजय कथेरियाको जमिन किन्ने कुराको मन्जु’री भएको इ’मेल गरेको थियो । त्यस पछि क’म्पनीले त्यो सम्बन्धी सबै का’गजात पठाएको थियो । विजय नै च’न्द्रमामा ज’मिन कि’न्ने पहिलो व्यापारी हुन् । नित्या शा’यद दुनियामा नै सबै भन्दा कम उमेरकी केटी हुन्, जसको नाममा चन्द्र’मामा जमिन छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *